INFORMAZIOA

PRESTAKUNTZAREN AURKEZPENA

2009az geroztik, UNED-Bergara Ikastetxe Elkartuak, berezko ikastaroen artean eta Garezur Osteopatia Akademiarekin (GOA) elkarlanean, Osteopatiako Prestakuntza antolatzen du.

Prestakuntza honek hiru oinarri nagusi ditu:

 • Gaian punta-puntakoak diren irakasleak.
 • Ezagutza eguneratuak.
 • Horretarako berariazko instalazioetan garatutako praktika osteopatikoa.

 • Osteopatiaren hastapenetatik, zientzia bizia den aldetik eta lege naturalen behaketan oinarritutako diziplina gisa, denboran zehar izan duen bilakaerak adar, irakurketa eta terminologia desberdinak sortzen jarraitzen du. Gaur egun, osteopatia-eskolak bi talde handitan banatzen dira: trebetasuna eta ikuspegi biomekanikoagoa (egiturazkoa) garatzen dutenak eta hurbilketa biodinamikoagoa zabaltzen dutenak (garezur-sakrala).

  Garezur Osteopatia Akademia (GOA) bi joerez elikatzen da, eta Osteopatia BAT delakoan dago, Still-ek definitu zituen hiru printzipioetan oinarritua, pazientearen organismoarekin lankidetzan aritzeko bere osasuna aurkitzeko. Horregatik, prestakuntzaren bidez, mundu osteopatikora hurbiltze globala eta funtsezkoa transmititzen da.

  Horretarako, egitura trinkoenetatik hasita (hezurrak, faszia, erraiak) hautematen irakastea aukeratu da, pixkanaka entzumena leunduz sotilenera iritsi arte (jariakinak, guruin endokrinoak, SN, entzefaloa eta bere eremu ezberdinak). Baina haratago doa, biomekanikoagoa dei litekeen ikuspegi batetik, funtzionalera eta biodinamiko batera. Oinarrizko Arnasketa Mekanismoa (OAM) entzutetik lan egiten denez, une oro Bizi Arnasarekin eta homeostasia maila guztietan erregulatzeko duen ahalmenarekin kontaktuan dago, W. G. Sutherlandek definitu zuenez.

  Garezur Osteopatia Akademia (GOA) Still, Sutherland, Magoun, Becker, V. Fryman … eta Jean Claude Pouey-ren oinordeko sentitzen da, zientzia osteopatikoa igortzen eta bizirik iraunarazten jakinarazi baitzien.

  Kontaktu leuna, entzutearen sakontasuna eta pazientearengan gertatzen ari denarekiko errespetua dira ABORDATZEaren ezaugarriak.

  Osteopatak ez du inolako kanpo-indarrik ezartzen; aitzitik, bere eskuen bidez egitura bizidun ororekin batera datorren erritmo sotilarekin komunikatzen da, oreka osasungarri baten bilaketan organismoaren asmoari lagunduz.

  "Kanpotik datorren indar itsu bat aplikatu aurretik, barneko funtzio fisiologikoari bere potentzia hutsezin osoan agertzeko baimendu " (W.G. Sutherland).

  Osteopatarentzat, bisitan datorren pertsona bakoitzarekin elkartzea zer ikasteko aukera bat da:

  "…pazientearen "barne-medikua" irakaslea da, eta haren anatomia eta gorputz-fisiologia tresna bizi bihurtzen dira; tresna horien bidez, nire haztatze-ahalmenek egun jakin horretarako "mekanismoa ulertzen" ikas dezakete” (Rollin Becker).

  Oinarrizko Arnasketa Mekanismoaren (OAM) esparruan ehunak modu irekian entzuteak aukera ematen digu bizitzaren ibaian murgiltzeko, bertan baitago osasunaren potentzia guztia, zentzurik zabalenean ulertuta, gaixotasunik ez egotetik harago.

  OAM-aren adierazpen orekatuak… "Gorputzeko fisiologia osoan osasuna dagoela egiaztatzen duten froga fisiologikoak eskaintzen dizkigu, bai eta edozein disfuntzio-arlotan osasun-faltaren probak ere. Diagnostikorako eta tratamendurako tresna gisa erabil daiteke, eta pazientearen bizitzaren adierazpen bat da, medikuak paziente horri osasuna itzultzeko erabil dezakeena "(R. Becker).

  PRESTAKUNTZAREN HELBURU OROKORRAK

 • Osteopatiaren 3 printzipioak (Egitura-Funtzioa, Globaltasuna eta Autorregulazioa) integratu eta barneratzea.
 • Anatomia eta Fisiologia aztertzea, interrerlazio-ikuspegi batetik.
 • Haztatze-gaitasuna garatzea Oinarrizko Arnasketa Mekanismoaren (OAM) esparruan. Egitura anatomiko-fisiologikoen osasun-egoera gidatzen, bideratzen eta jakinarazten diguna.
 • Diagnostiko etiologikoa lantzea ; sintomatik gatazkaren jatorrira atzera jotzen ikastea.
 • Terapeutaren "presentzia-arreta-asmoa" lantzea.

 • METODOLOGIA

 • Prestakuntzan zehar ikasketa-planari dagokionez aztertuko dugun egitura bakoitzaren aurkezpen teorikoa.
 • Bere mugimenduaren esperimentazio praktikoa OAM-aren esparruan.
 • Banakako praktika, 2 ikasleren artean.
 • Benetako kontsulten simulazioa egitea, eta ondoren taldean partekatzea, aurkitutako arazoa eta jarduleek jarraitutako ebazpen-bidea azalduz.
 • Irakasleek gainbegiratutako praktikak, tutore bat 5 ikasleko, gutxi gorabehera.
 • Osteopatiako prestakuntza honetan praktika funtsezkoa da pertzepzioa fintzen joateko. Mintegi bakoitzeko edukiak %50ean banatzen saiatzen dira teoriaren eta praktikaren artean.

  PRESTAKUNTZAREN IRAUPENA

  4 ikastaro. Ikastaro bakoitza 6 mintegik osatzen dute, bakoitza 13 ordukoa (asteburuetan, larunbat goiz eta arratsaldez eta igande goizetan).

  Zergatik 4 urteko prestakuntza?

  Prestakuntza honetan, 4 prestakuntza-urte mantentzea erabaki da; izan ere, gure ustez, arlo osteopatikoan barneratzeko eta, era berean, eboluzionatzeko, ikasleek prozesu bat behar dute denboran zehar.

  Haztatze trebetasuna garatzeko, praktika eta kontzeptuen barneratzea behar dira. Lau ikasturtez egiteko aukerak ikasleei progresiboki laguntzea ahalbidetzen du.

  HARTZAILEAK

 • Fisioterapeutak, medikuak eta, hala badagokio, osteopatian prestakuntza duten osasun-profesionalak.
 • Izena eman duten pertsonen artean aukeraketa bat egingo da.

 • NON EGITEN DA PRESTAKUNTZA?

 • Eskolak aurrez aurre UNED-Bergara Ikastetxe Elkartuaren instalazioetan eman eta garatuko dira.
 • Osteopatia gela, atal teorikorako mahaiak eta praktikarako esku-oheak dituena, bi ikasleko.
 • Ikus-entzunezko materiala, anatomiako testuak eta atlasak, eredu anatomikoak.

 • EBALUAZIOA

  Eskola teorikoetara eta praktikoetara bertaratzea nahitaezkoa izango da. % 20tik gorako huts egiteak titulazioaren eskuratzea eragotziko du.

  Prestakuntza amaitutakoan, ikasleek UNED-Bergara Ikastetxe Elkartuak emandako ziurtagiria jasoko dute.

  MATRIKULA ITXITA

  HIZKUNTZA

  Gaztelania.


  Laguntzailea

  colaboradores